Forms

Forms

The process of setting up the thesis defense jury.

Tez Savunma Jürisinin kurulma süreci

 

M.Sc.

Registration Complementary form for 1. semester M.Sc. İlk döneminde olan öğrencilerinin alanlarını belirlemeleri için 

Registration Complementary form for 2. semester M.Sc. İkinci dönemindeki öğrencilerinin alanlarını ve tez danışmanlarını netleştirmeleri için

Internship Form Staj formu

Intership Report 1 Staj değerlendirme belgesi (iş yeri tarafından doldurulacak)

Guideline for the Internship Staj raporu (öğrenci tarafından hazırlanıp BME'ye teslim edilecek)

Thesis Proposal Format Tez önerisi formatı (her dönemin 3. ve 13. haftası seminer saatinde yapılan tez önerisi sunumları öncesi BME'ye teslim edilecek)

Graduation Check List Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin Enstitü'ye teslim edeceği belgeler 

 

Ph.D.

Thesis Supervisor Appointment Form Tez danışmanı atama formu 

Qualifying Exam Record Doktora yeterlilik sınav tutanağı formu

Thesis Proposal Record Doktora tez önerisi tutanağı formu

Thesis Progress Report Record Doktora tez izleme formu

Graduation Check List Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin Enstitü'ye teslim edeceği belgeler

 

General 

Comittee Proposal Form Jüri önerisi formu (Yüksek lisans: tez sunumu; Doktora: yeterlilik sınavı, tez izleme ve tez sunumu komiteleri için)

Thesis Presentation Record Tez savunma sınavı tutanağı formu

Graduate Information Sheet Mezun bilgi formu

Prof. Dr. Necmi Tanyolaç Award Application Form  Prof. Dr. Necmi Tanyolaç Ödülü başvuru formu