Necmi Tanyolaç Award

Prof. Dr. N. Tanyolaç Award - Prof. Dr. N. Tanyolaç Ödülü

Yönerge

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Yüksek Lisans veya Doktora süresince Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojilerine yönelik gerçekleştirdikleri proje ve araştırmalar kapsamında ürettikleri;

- süreç, yöntem, analiz, teknik, alet, cihaz, donanım, yazılım, algoritma,

- tez,

- uluslararası bilim atıf dizininde (SCI, SCIE) taranan dergilerde yayınlanmış makale,

- ulusal makale,

- uluslararası patent,

- ulusal patent,

- uluslararası konferans bildirisi,

- ulusal konferans bildirisi,

ve diğer ürünleri içeren başvuruları atanan hakemler tarafından değerlendirilir. Hakem raporları Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek her yıl en başarılı aday ödüllendirilir.

• Ödüle o yılki mezuniyet töreninde Yüksek Lisans veya Doktora diploması alacak olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri başvurabilir.

• Başvuru için yaş sınırı yoktur.

• Adaylar başvuru formunu eksiksiz doldurup ödüle konu olabilecek tüm çalışmalarını içeren belge ve yazılı dokümanları ek olarak Mayıs ayı başında duyurulacak tarihe kadar Enstitü Sekreterliğine teslim etmelidir.

• Değerlendirme sonucu, akademik takvimde mezuniyet kararları almak için belirlenen tarihten itibaren açıklanarak, ödül adaya mezuniyet töreninde sunulur.

Başvuru Formu / Application From (in Turkish)