Lisansüstü Programları İçin Kabul Listesi (Güz 2021)

Boğaziçi Üniversitesi

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

2021 Güz Yarıyılı için Lisansüstü Programları Kabul Listesi

 

Doktora Programı 

Sıra ID No (Son 6 hane) Koşul Sonuç
1 **673413 BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
3 *****108690 - Kabul
4 *****629108 BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile Bilimsel Hazırlık Kabul (1 yarıyıl)
5 *****551934 BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
6 *****832972 BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
7 *****772342 - Kabul
8 *****472042 Yüksek Lisans mezuniyeti koşulu ile Kabul
9 *****498174 BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
10 *****522766 Yüksek Lisans mezuniyeti ve YDS 55 veya eşdeğeri belgesi koşulu ile Kabul

 

 

Yüksek Lisans Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı

Sıra ID No (son 6 hane) Koşul Sonuç
1 *****533134 - Kabul 
2 *****960744 - Kabul 
3 *****029968 - Kabul 
4 *****999174 - Kabul 
5 *****781792 ALES en az 75 veya eşdeğeri  belge koşulu ile Kabul 
6 *****243352 - Kabul 
7 *****538548 - Kabul 
8 *****457672 - Kabul 
9 *****704684 - Kabul 
10 *****600562 - Kabul 
11 ***323569 ALES en az 75 veya eşdeğeri  belge koşulu ile Kabul 
12 *****866144 - Kabul 
13 *****793644 - Kabul 

 

 

Yüksek Lisans Programı 

Sıra ID No Koşul Sonuç
1 *****145074 - Kabul
2 *****575684 ALES en az 75 veya eşdeğer, BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
3 *****121962 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
4 *****302188 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
5 *****622988 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
6 *****859124 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
7 *****757490 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
8 *****435830 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
9 *****874320 ALES en az 75 veya eşdeğer belge koşulu ile Kabul
10 ***074903 - Kabul
11 *****629160 - Kabul
12 *****102226 ALES en az 75 veya eşdeğer, BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul 
13 *****530332 - Kabul
14 *****176992 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
15 *****204410 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
16 *****331706 - Kabul
17 *****926480 - Kabul
18 *****537346 - Kabul
19 *****742142 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
20 *****202420 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
21 *****772798 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
22 *****136562 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
23 *****493416 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
24 *****917912 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul
25 *****483688   Kabul
26 *****469818 BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile Kabul